24-uurs glasservice
neem gratis contact op 085 - 330 10 14
Duurzaam Glashestel

Verlaar onderneemt duurzaam

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd, is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu, niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen voor de toekomst.

Actief deelnemen aan het recyclen van (vlak)glasafval.

Vlakglas Recycling Nederland heeft landelijk een aantal inzamelpunten geselecteerd, waaronder Verlaar Glasherstel. Verlaar Glasherstel draagt sinds 2009 zorg voor het gescheiden inzamelen van afvalstromen met betrekking tot vlakglas, dit zowel voor haar eigen afzet op de markt alsmede voor derden, zoals bedrijven welke actief zijn in de glasbranche en timmerbranche, maar ook voor particulieren.

CO2-certificaat

Vlakglas Recycling Nederland heeft een aantal zaken ontwikkeld die aantonen dat een bedrijf verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo een bijdrage levert aan de circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is het CO2-certificaat. Verlaar Glasherstel is dan ook trots houder te zijn van dit certificaat.

Opleiden van glasspecialisten

Een andere activiteit is het continu actief opleiden van huidige medewerkers. Daarnaast zijn ook aankomende glasspecialisten belangrijk voor onze toekomst, daarom is Verlaar Glasherstel een officieel Erkend Leerbedrijf, dat een samenwerkingsverband heeft met het opleidingsinstituut (SBB) voor glaszetters.

Lid van vakgroep GBO

De Glasbranche Organisatie heeft een erkenning voor vakmanschap ontwikkeld, het GBO Vakcertificaat. Het certificaat is de onderscheiding voor glasbedrijven die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, zekerheidseisen en veiligheidseisen.

Volledig wagenpark EURO6

In 2017 heeft Verlaar Glasherstel een volledig nieuw wagenpark aangeschaft, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn hierbij de speerpunten geweest. Zo is er gekozen voor de Mercedes-Benz Sprinter in combinatie met een lichtgewicht Van den Born Glasrasteel. Hiermee voldoet het hele wagenpark aan de strengste euronormering van dit moment. Een geheel wagenpark dat voldoet aan de EURO6 norm, is dan ook uniek in de glasbranche.

De lichtgewicht opbouw zorgt voor een lager energieverbruik en daarnaast wordt het verbruik van onze medewerkers continu gemonitord middels de TomTom Webfleet met brandstofmodule. Hierdoor kunnen we medewerkers aanspreken als zij te veel afwijken van het verbruik van hun collega’s. De Sprinters van Mercedes-Benz staan voor kwaliteit en duurzaamheid, dit gezien het feit dat de levensduur van onze glaswagens langer is dan voorheen en ze behoeven minder onderhoud ondanks onze zware werkzaamheden met glas.

Kortom Verlaar Glasherstel doet er alles aan om het milieu te ontzien en de volgende generaties een betere toekomst te bieden.

Logo Vlakglas recycling Nederland


CO2 Verlaar Glasherstel


sbb-vakmensen


GBO Vakcertificaat Verlaar