Wij helpen u graag: 0800 837 5227
24/7 Gratis bereikbaar!
Glaszetter nodig
Wij zijn er binnen 30 minuten!
Wij bellen u!
Glaszetter nodig
Bel gratis: 0800 837 5227
Zo gaan wij te werk

Technische informatie over glas, zoals condensvorming, thermische breuken, ect.

Technische informatie over glas!

Wilt u isolerend dubbelglas of HR++ beglazing aanschaffen, of heeft u dit al gekocht? Dan is het verstandig de informatie op deze pagina goed door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

Isolerend dubbelglas en HR++ beglazing: wat is het en waar kan het worden gebruikt?
 

Isolerend glas

Isolerend glas bestaat uit twee of meerdere glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht.

Meer informatie vindt u op onze pagina over dubbelglas


Overige toepassingen

Isolerend dubbelglas en HR++ beglazing worden door de fabrikanten nog steeds verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om warmte-isolatie maar ook om andere eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, zelfreiniging, geluidwering, brandwering, inbraakwering en het voorkomen van letsel. Al deze eigenschappen kúnnen in één product gecombineerd worden. Vraag uw glaszetter of montagebedrijf naar deze extra mogelijkheden.
Mogelijke vragen bij het gebruik van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing
 

Condensvorming

Condensvorming aan de kamerzijde

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product.

Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.
 

Condensvorming aan de buitenzijde

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.
 

Kleurvlekken (Interferentie)

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.
Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HR++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors.
 

De kleurbeleving van glas

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf.
 

Vertekeningen in het glas

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).
 

Thermische breuk

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld.

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

  • jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen,
  • verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen,
  •  de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie,
  • geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en
  • handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door uw glaszetter of montagebedrijf.
 

Het plaatsen van beglazing

Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de isolatieglasproducent. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door een professionele glaszetter of montagebedrijf.
Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo hebt u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR++ beglazing, maar houdt u ook recht op garantie.
 

Normen en richtlijnen

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.
 

Garantie

In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Dit kan zijn door:

• een productiefout,
• een plaatsingsfout of
• onvoldoende onderhoud.
 

Productiefout in de beglazing

Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste vergoeding voor de herplaatsingkosten. Dit is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.
 

Plaatsingsfout

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar kapot gaat, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening.


Onvoldoende onderhoud en veranderingen

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade.
 

Wat te doen bij een klacht?

U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd is. Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen, brengen immers kosten met zich mee.


Wat u moet weten over veiligheid en glas in uw omgeving

• Glas biedt u bescherming en veiligheid
• Glas zorgt voor een prettige woonomgeving, het laat licht en warmte door en beschermt ons tegen de weersinvloeden. In woningen worden steeds meer en grotere afmetingen glas toegepast. Maar de toepassing van glas in uw woning mag niet ten koste gaan van uw veiligheid of de beveiliging van uw woning en bezit. Lees daarom eerst de informatie in deze brochure, zodat u zeker bent van de juiste glaskeuze.


Gewoon glas

Bij gewoon glas ontstaan bij breuk gevaarlijke scherven en openingen in het glas. Dit breukgedrag kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel zoals diepe snijwonden. Een prettige woonomgeving verandert dan plotseling in een onveilige woonomgeving. Het kiezen voor veiligheidsglas biedt hier de oplossing. Bij veiligheidsglas ontstaan bij breuk géén gevaarlijke scherven en is er dus geen kans op ernstig lichamelijk letsel.

Ook is gewoon glas voor een inbreker geen belemmering uw woning te betreden. Door te kiezen voor beveiligingsglas worden zowel u als uw kostbare eigendommen beschermd tegen inbraak en vandalisme. Veiligheidsglas is er in drie soorten

Gehard glas Gehard veiligheidsglas is speciaal behandeld glas. Het is vijf keer sterker dan gewoon glas en bestand tegen grotere temperatuurverschillen. Als het breekt, valt het in kleine veilige (onscherpe) korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans op ernstig lichamelijk letsel. Gehard glas vindt u in veel toepassingen terug, zoals zijruiten van auto’s, bushokjes, glazen deuren, glazen tafels, keukens, etc. Maar gehard veiligheidsglas kan uiteraard ook toegepast worden in uw raam, schuifpui, deur, etc.

Gelaagd glas

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige taaie plastic folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar wordt gehouden. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er dus geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is.


Draadglas

Draadglas is ook veiligheidsglas, maar zeer beperkt toepasbaar. De ingelegde draden zorgen ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Maar bij een grote stootbelasting (doorvallen, doorslaan, etc.) ontstaat er tóch een opening en dus ook de kans op lichamelijk letsel. In een woning is draadglas niet geschikt als veiligheidsglas.


Waar en welk veiligheidsglas?

Voor het toepassen van veiligheidsglas is er een norm, de NEN 3569. Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Aan de hand van deze norm kunt u gemakkelijk zélf bepalen of in uw woning veiligheidsglas moet worden toegepast. Voor uw woning geldt dat wanneer de onderzijde van het glas zich tussen de 0 en 85cm vanaf de vloer bevindt, dit veiligheidsglas dient te zijn. Tevens dient u bij alle balustrades, dakramen, daklichten en dakbeglazing (bijvoorbeeld van serres) veiligheidsglas toe te passen.

Vraag uw glasspecialist, wanneer u glas voor uw woning wilt aanschaffen, of dit voor de door u gewenste toepassing voldoet aan de NEN 3569.


Uw verantwoordelijkheid

Tegen de financiële gevolgen van een ongeval met glas kunt u zich verzekeren, ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval van een ander. Maar tegen verdriet en emotionele schade als gevolg van lichamelijk letsel of schuldgevoelens dat u het ongeval had kunnen voorkomen, kunt u zich niet verzekeren. Dergelijke ongevallen kunt u voorkomen door op de juiste plaats veiligheidsglas toe te passen. Voorkomen is beter dan genezen!


Beveiligingsglas

Beveiligingsglas is gelaagd veiligheidsglas, waar bij breuk geen opening in het glas ontstaat. Door het gebruik van méér folies en méér glasbladen, kan het glas een steeds grotere beveiliging bieden en zelfs praktisch ondoordringbaar worden. Vandaar dat beveiligingsglas in diverse klassen (mate van inbraakwering) verkrijgbaar is. Deze klassen zijn vastgelegd in een norm; de EN 356. Voor woningen hanteert men de volgende klassen:

P2A/P3A  standaard inbraakwerende beglazing
P4A  zwaar inbraakwerende beglazing
P5A  extra zwaar inbraakwerende beglazing

Er zijn nóg zwaardere klassen. Zo is er beveiligingsglas dat bescherming biedt tegen aanvallen met een slagwapen zoals een bijl tot zelfs beveiligingsglas dat bescherming biedt tegen aanvallen met een vuurwapen. Dit soort beveiligingsglas wordt onder andere gebruikt in juwelierszaken, benzinestations en banken.
 

Overige toepassingen

Veilgheidsglas en beveiligingsglas zijn perfect te combineren met isolerend dubbelglas of HR++ beglazing. Afhankelijk van de gekozen samenstelling kunnen verschillende functies aan de beglazing worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, decoratie, zelfreiniging, geluidwering en brandwering. Vraag uw glasspecialist naar deze extra mogelijkheden.

Waar past u in uw woning veiligheidsglas toe:
•  Glas in deuren, zijlichten en ramen waarbij de
    onderzijde van het glas onder de 85 cm begint
•  Glazen douche-/badschermen
•  Windschermen
•  Scheidingswanden
•  Glazen tafels
•  Glazen (vitrine)kasten
•  Glas in balkonhekken en balustraden
•  Glazen buitengevels en serres
•  Glazen trapschotten
•  Dakramen en daklichten
•  DakbeglazingOfferte

Contact of een offerte? Vul het formulier in